k


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.

kabuki
kabuki    


kaiseki
kaiseki ryouri    


karaoke
karaoke    


karate
karate    


katsu-don (a bowl of rice topped with
a deep-fried pork cutlet, egg, and condiments)

katsu-don    


kendo
kendou    


Kentucky Fried Chicken (KFC)
Kentakkii    


key (LOCK)
kagi    

kii    


kimono
kimono    


Kinkaku-ji (in Kyoto)
Kinkaku-ji    

-see picture on Wikipedia

Kiyomizu-dera (in Kyoto)
Kiyomizu-dera    

-see picture on Wikipedia

knife
naifu