Making a Compliment           You are beautiful.    


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


You are beautiful.
Anata wa utsukushii.    

anata: you

Kanji translation:
utsukushii: beautiful


You are smart.
You are clever.

Anata wa atama ga ii.    

anata: you
atama ga ii: smart, clever

You are a good-natured man.
Anata wa ii hito desu ne.    

anata: you
ii: good

Kanji translation:
hito: person


You are a good cook!
Anata wa ryouri ga jouzu desu ne.    

anata: you

Kanji translation:
ryouri: food cooked or prepared in a particular way as a meal

jouzu: good at doing something


That hairstyle suits you.
Sono kamigata wa anata ni niatte masu yo.    

sono: that
anata: you

Kanji translation:
kamigata: hairstyle

niau: suit


Good job!
Good work!
You did it!
You did a great job!

Anata wa ii shigoto wo shimashita ne!    

anata: you
ii: good

Kanji translation:
shigoto: job