Introducing Yourself           My name is Kintaro.


Click on the speaker icons to listen to the pronunciation.


I'm happy to meet you.
How do you do?

Hajimemashite.    


My name is                      .
Watashi no namae wa                        desu.    

watashi no: my

Kanji translation:
namae: name


What's your name?
Anata wa nan to iu namae desu ka?    

anata: you
namae: name

Kanji translation:
nan: what


May I have your name, please?
Anata no namae wo oshiete kudasai.    

anata no: your
namae: name


How do you write your name?
Anata no namae wa dou kaku no desu ka?    

anata no: your
namae: name
dou: how

Kanji translation:
kaku: write


This is my business card.
Kore wa watashi no meishi desu.    

kore: this
watashi no: my

Kanji translation:
meishi: business card


Icon courtesy of